HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 104 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 111
103
D - Lovmæssige oplysninger
DAWW
Farlige materialer
Dette HP-produkt indeholder følgende materialer, der kan kræve særlig håndtering efter
endt brug:
±
Bly i loddemetallet
Genbrug
Produktet er designet med henblik på genbrug:
±
Antallet af materialer er holdt på et minimum uden at skade produktets funktion
og pålidelighed.
±
Materialer af forskellige typer er designet til let at kunne adskilles.
±
Fastgøringsmidler og andre samlinger er lette at finde, komme til og afmontere med
almindeligt værktøj.
±
Alle vigtige dele er designet, så de er lette at komme til for at foretage effektiv afmontering
og reparation.
Produktemballage
Produktets emballagematerialer er udvalgt for at yde produktet maksimal beskyttelse til den
lavest mulige pris og samtidig minimere miljøpåvirkningen og give mulighed for genbrug.
Produktets robuste design mindsker behovet for emballage og giver færre produktskader.
HP-printertilbehør
I mange lande kan printertilbehøret til dette produkt (f.eks. skrivehoveder) returneres til HP via
HP's program for returnering og genbrug af udskrivningsudstyr. Et brugervenligt og gratis
returprogram er tilgængeligt i mere end 48 lande.
Sikkerhedsdatablade
Sikkerhedsdatablade (MSDS'er) kan hentes fra følgende HP-websted:
.
Returnering efter endt brug
Når produktet skal kasseres, kan det returneres til HP.
Sample