HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 103 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 111
DAWW
102
Miljø- og bæredygtighedsprogram
Hewlett-Packard arbejder målrettet på at fremstille kvalitetsprodukter på en miljømæssigt
forsvarlig måde. HP forbedrer løbende sine produktdesignprocesser for at mindske den
negative effekt på kontormiljøet og på de samfund, hvor produkterne fremstilles, forsendes og
bruges. HP har desuden udviklet processer til at mindske produktets negative miljøpåvirkning,
når det skal kasseres efter endt brug.
Yderligere oplysninger om HP's miljø- og bæredygtighedsprogram finder du på
.
Nedsat forbrug og fjernelse af farlige stoffer
Papiranvendelse
Produktets udskrivningsfunktioner til dobbeltsidet udskrift (duplex) og N-up (som du kan bruge
til at udskrive flere sider i et dokument på ét papirark) kan nedsætte papirforbruget og dermed
forbruget af naturressourcer. Se denne vejledning for at få yderligere oplysninger om brug af
disse funktioner.
Blækanvendelse
Med funktionen til hurtig udskrivning bruger produktet mindre blæk, hvilket kan forlænge
blækpatronernes levetid. Se hjælpen til printerdriverne på skærmen for at få yderligere
oplysninger.
Ozonnedbrydende kemikalier
HP har fjernet alle ozonnedbrydende kemikalier, f.eks. CFC-gasser (chlorfluorcarboner),
fra sine fremstillingsprocesser.
Strømforbrug
Strømforbruget falder drastisk i strømbesparende tilstand. Det skåner naturressourcerne og
sparer penge uden at påvirke produktets høje ydeevne. Produktet er kompatibelt med
E
NERGY
S
TAR
®
, som er et frivilligt program, der skal fremme udviklingen af energibesparende
kontorprodukter.
E
NERGY
S
TAR
®
er et registreret varemærke i USA tilhørende den
amerikanske regering. Som E
NERGY
S
TAR
®
-partner har
Hewlett-Packard Company fastslået, at dette produkt opfylder
E
NERGY
S
TAR
®
-retningslinjerne for energibesparelse.
Yderligere oplysninger finder du på
.
Sample