SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 46
5
Sisällysluettelo
Yleistä
........................................................
6
Network Walkman -soittimen
käyttötavat
.........................................
6
Muita ominaisuuksia
.............................
7
Vaihe 1: Pakkauksen sisällön
tarkastaminen
......................................
8
Vaihe 2: Pariston asettaminen
paikalleen
............................................
9
Osien sijainti
............................................
10
Etupuoli
...............................................
10
Taustapuoli
..........................................
10
Näyttö
..................................................
11
Perustoiminnot
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta
Network Walkman -soittimeen
.........
12
Musiikin kuunteleminen Network
Walkman -soittimella
.......................
14
Mikä on Group-toiminto?
...................
15
Muut toiminnot
....................................
16
Lisätoiminnot
Uudelleentoistotila
...................................
17
Uudelleentoistotilan valitseminen
.......
17
Raitojen jatkuva toisto
(raitojen uudelleentoisto)
................
18
Tietyn osan jatkuva toisto
(A-B-jakson uudelleentoisto)
..........
19
Tietyn virkkeen jatkuva toisto
(virkkeen uudelleentoisto)
..............
20
Toistokertojen asettaminen
..................
21
Näyttötilan muuttaminen
.........................
22
Ryhmänäyttötilan valitseminen
...........
23
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen
(digitaalisen äänen esivalinta)
..........
23
Äänenlaadun valitseminen
..................
23
Äänenlaadun säätäminen
.....................
24
Painikkeiden lukitseminen (HOLD)
........
25
Muun kuin audiodatan tallentaminen
......
25
Network Walkman -asetusten
säätäminen
Nykyisen aika-asetuksen säätäminen
(DATE-TIME)
(PÄIVÄMÄÄRÄ-AIKA)
..................
26
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS)
.............................................
27
Äänenvoimakkuuden säätäminen
esiasetustilan avulla
..........................
28
Esiasetustilan äänenvoimakkuuksien
asettaminen
.....................................
28
Siirtyminen manuaaliseen tilaan
.........
29
Äänimerkin poistaminen käytöstä
(BEEP)
.............................................
30
Taustavaloasetuksen muuttaminen
..........
31
Muut toiminnot
Muistin alustaminen (FORMAT)
............
32
Soittimen tietojen tuominen näkyviin
(INFO)
..............................................
33
Lisätietoja
Varotoimet
...............................................
34
Vianetsintä
...............................................
35
Soittimen alkuasetusten
palauttaminen
..................................
35
Mahdolliset ongelmat
..........................
35
Ilmoitukset
...........................................
38
Tekniset tiedot
.........................................
40
Sanasto
.....................................................
41
Valikkoluettelo
.........................................
43
Hakemisto
................................................
44
Sample