SONY NW-E103 user manual download (Page 44 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 46
44
K
kello
26
kuulokkeet
8, 14, 34
kuunteleminen
14
L
lataaminen
6
LIGHT (TAUSTAVALO)
31
M
MENU (VALIKKO) -painike
16–22, 24,
26–33
MP3
42
N
nimike
22
nopea toisto eteenpäin
16
nopea toisto taaksepäin
16
näyttö
11, 18, 38
näyttötila
22
O
OpenMG
41
A
A-B-jakson uudelleentoisto
19
ajan asettaminen
26
alkuasetusten palauttaminen
35
alustaminen
32
ATRAC3
41
ATRAC3plus
41
audio-CD-levyt
6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen)
11, 27
B
BEEP (äänimerkki)
30
bittinopeus
41
C
CD-levyt (audio-CD-levyt)
6
CD-ROM
8, 12
D
DATE-TIME
26
E
EMD-palvelu
6
H
HOLD (painikkeiden lukitseminen)
25
Hakemisto
Sample
This manual is suitable for devices