SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 46
43
Lisätietoja
Näyttö
(valikkotila)
FORMAT>
(muistin alustus)
INFO>
(tiedot)
[RETURN]
(PALAA)
Tarkoitus
Sisäänrakennetun flash-
muistin alustus (sivu 32).
Tuotteen nimen,
sisäänrakennetun flash-
muistin kapasiteetin ja
sarjanumeron voi tuoda
näyttöön (sivu 33).
Siirtyminen normaalitilaan
valitsemalla [RETURN]
(PALAA) ja painamalla
Nx
.
Valikkoluettelo
Siirry valikkotilaan painamalla MENU (VALIKKO). Sen jälkeen voit muuttaa
Network Walkman -soittimen asetuksia painamalla
.
–/+
>
(valinta) ja sitten
Nx
(vahvistus).
Lisätietoja valikoista on sulkeissa mainituilla sivuilla. Kun valitaan ”>”-merkin sisältävä valikko
ja valinta vahvistetaan painikkeella
Nx
, näyttöön tulee yksityiskohtainen asetusnäyttö.
Näyttö
(valikkotila)
REPEATMODE>
(uudelleentoistotila)
DISPLAY>
(näyttötila)
VOL:
(äänenvoimakkuuden
esivalinta)
SOUND>
(digitaaliäänen
esivalinta)
AVLS:
(automaattinen
äänenvoimakkuuden
rajoitin)
BEEP:
(äänimerkkien
asetus)
LIGHT:
(nestekidenäytön
taustavalon asetus)
DATE-TIME
(Nykyisen ajan
asetus)
Tarkoitus
Halutun
uudelleentoistotilan valinta
(sivu 17).
Halutun näyttötilan valinta
(sivu 22).
Halutun
äänenvoimakkuuden
esivalinta (sivu 28).
Halutun äänenlaadun
esivalinta (sivu 23).
Vaihtoehdot ”ON”
(käytössä) tai ”OFF” (ei
käytössä) (sivu 27).
Vaihtoehdot ”ON” tai
”OFF” (sivu 30).
”OFF”: aina poissa
käytöstä.
”ON”: Tulee käyttöön
kolmeksi sekunniksi
jokaisen toiminnon käytön
jälkeen (sivu 31).
Voit säätää ja näyttää
nykyisen kellonajan
(sivu 26).
Sample