SONY NW-E103 user manual download (Page 42 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 46
42
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkitiedostojen pakkaamisessa käytettävä
muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization)
-organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.
Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska
MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia
koodaus- ja dekoodausohjelmia.
Sanasto
Sample
This manual is suitable for devices