SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 46
41
Lisätietoja
Sanasto
MagicGate
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu varmennus- ja salaustekniikasta. Varmennus
takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman
kopioinnin tai toiston estämiseksi.
Huomautus
on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei
takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.
OpenMG
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä
tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu
sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevylle. Näin
musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvattomasti verkossa
(tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on
”MagicGate”-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen
kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.
ATRAC3
ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen.
ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta
tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.
ATRAC3plus
ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on
äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa.
ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun
kuin ATRAC3.
Bittinopeus
Ilmoittaa bitteinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä
sekunnissa).
64 kbps (kilobittiä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittiä dataa. Suuri
bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Kun vertaillaan samassa
tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa
paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten
MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään
bittinopeutta vertailemalla.
jatkuu
Sample