SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 46
38
Vianetsintä
Ilmoitukset
Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.
Ilmoitus
AVLS
(ÄÄNENVOIMAKKUUS
RAJOITETTU)
CANNOT PLAY
(EI VOI TOISTAA)
DATA ACCESS
(TIETOJEN SAANTI)
ERROR (VIRHE)
EXPIRED
(VANHENTUNUT)
FILE ERROR
(TIEDOSTOVIRHE)
HOLD (LUKITUS)
LOW BATT
(HEIKKO VARAUS)
MG ERROR
(MG-VIRHE)
Merkitys
AVLS-toiminto on käytössä, ja
äänenvoimakkuus ylittää määrätyn
rajan.
Network Walkman ei voi toistaa
tiettyjä tallennusmuodoltaan
yhteensopimattomia tiedostoja.
Siirto on keskeytetty väkisin.
Sisäänrakennettua flash-muistia
luetaan.
On ilmennyt toimintavirhe.
Kappaleen toistoa on rajoitettu
tekijänoikeuksien suojaamiseksi.
Tiedostoa ei voi lukea.
Tiedosto on epänormaali.
Kaikki käyttöpainikkeet ovat poissa
käytöstä, koska GROUP/HOLD
(RYHMÄ/LUKITUS) -kytkin on
asennossa HOLD.
Paristossa on vain vähän jännitettä.
Tekijänoikeuksia suojaava toiminto
on havainnut luvattoman
jakelutiedoston.
Korjaustoimenpide
Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista
AVLS-toiminto käytöstä.
Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa
sen sisäänrakennetusta flash-muistista.
Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin
datan poistaminen sisäänrakennetusta
flash-muistista” (sivu 39).
Odota, että lukeminen päättyy. Tämä
ilmoitus tulee näyttöön audiotiedostojen
siirron ja sisäänrakennetun flash-muistin
alustuksen aikana.
Ota yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.
Jos kappaletta ei voi toistaa, voit poistaa
sen sisäänrakennetusta flash-muistista.
Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin
datan poistaminen sisäänrakennetusta
flash-muistista” (sivu 39).
Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
tietokoneeseen ja alusta Network
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäänrakennetusta flash-muistista” sivulla
39.
Aseta GROUP/HOLD-kytkin asentoon
(NORMAL), niin painikkeita voi
käyttää.
Vaihda paristo (sivu 9).
Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
tietokoneeseen ja alusta Network
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäänrakennetusta flash-muistista” sivulla
39.
Sample