SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 46
35
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista
ongelma näiden vianetsintäohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos
ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma ilmenee soittimen
ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun ohjelmiston online-
ohjeen kohta ”Vianetsintä”.
Soittimen alkuasetusten palauttaminen
Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla ehdotettujen
korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, poista paristo ja aseta se uudelleen soittimeen.
Mahdolliset ongelmat
Soittimen käyttö
Oire
Ääntä ei kuulu.
Kuuluu kohinaa.
Painikkeet eivät toimi.
Äänenvoimakkuus on liian
pieni.
Kuulokkeiden oikeasta
kanavasta ei kuulu ääntä.
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.
Syy/korjaustoimenpide
Äänenvoimakkuus on nollassa.
c
Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 14).
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
c
Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).
Kuulokkeiden pistoke on likainen.
c
Puhdista kuulokkeiden pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla.
Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja.
c
Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä
audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
GROUP/HOLD (RYHMÄ/LUKITUS) -kytkin on asennossa HOLD.
c
Aseta GROUP/HOLD-kytkin asentoon
(NORMAL) (sivu 25).
Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
c
Älä käytä Network Walkman -soitinta muutamaan tuntiin.
Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c
Vaihda paristo (sivu 9).
AVLS-toiminto on käytössä.
c
Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 27).
Kuulokkeiden pistoketta ei ole kytketty liitäntään pohjaan asti.
c
Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).
Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c
Vaihda paristo (sivu 9).
jatkuu
Sample