SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 46
34
Varotoimet
Asennus
Älä käytä Network Walkman -soitinta
paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle
valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai
tärinälle.
Älä jätä Network Walkman -laitetta
alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon
tai suoraan auringonvaloon.
Kuulokkeet
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla,
muulla moottoriajoneuvolla tai
polkupyörällä. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä monilla alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
Network Walkman -soitinta suurella
äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin
suojatietä ylittäessäsi. Ole erittäin varovainen
tai ole käyttämättä kuulokkeita tilanteissa,
joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä
ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet
korvissasi epänormaalia sointia, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.
Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Varoitus
Jos Network Walkman -soittimen
käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet
heti pois päästäsi.
Käyttö
Jos käytät kantohihnaa (ei vakiovaruste),
varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi
ohittamiisi esineisiin.
Älä käytä Network Walkman -laitetta
lentokoneessa.
Puhdistaminen
Puhdista Network Walkman -soittimen
kotelo mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
Puhdista kuulokkeiden pistoke
säännöllisesti.
Huomautus
Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen
liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
B
Lisätietoja
Sample