SONY NW-E103 user manual download (Page 33 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 46
33
Muut toiminnot
Soittimen tietojen
tuominen näkyviin
(INFO)
Tuotteen nimen, sisäänrakennetun flash-
muistin kapasiteetin, sarjanumeron ja
ohjelmistoversion voi tuoda näyttöön.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”INFO>” (TIEDOT)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
Painamalla
.
–/+
>
saat näkyviin
seuraavat tiedot.
1: tuotteen nimi
2: sisäänrakennetun flash-muistin
kapasiteetti
3: sarjanumero
4: ohjelmistoversio
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN]
(PALAA) tai paina MENU.
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
Sample
This manual is suitable for devices