SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 46
32
Muistin
alustaminen
(FORMAT)
Network Wa1kman -soittimen
sisäänrakennetun flash-muistin voi alustaa.
Kun muisti alustetaan, kaikki muistiin
aiemmin tallennettu data katoaa. Tarkasta
muistiin tallennettu data ennen alustamista.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”FORMAT>” (ALUSTA)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
FORMAT:N
Muistia ei voi alustaa musiikin toiston
aikana.
3
Valitse ”Y” (KYLLÄ) painamalla
.
–/+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
”Really?” (Vahvistatko?) tulee näyttöön.
4
Paina
Nx
.
”FORMATTING” (ALUSTETAAN)
alkaa vilkkua, ja alustus alkaa.
Kun alustus on valmis, ”COMPLETE”
(VALMIS) tulee näyttöön, ja näyttö
palaa vaiheen 2 mukaiseen näyttöön.
5
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse ”N” (EI) vaiheessa 3.
Huomautus
Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.
(”FORMAT”-toimintoa ei ole valikkonäytössä.)
B
Muut toiminnot
Nx
-painike
.
–/+
>
-painike
MENU-painike
Sample