SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 46
31
Network Walkman -asetusten säätäminen
3
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
LIGHT:ON
4
Paina MENU (VALIKKO).
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
”OFF”-asetuksen valitseminen
Valitse ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Taustavaloasetuksen
muuttaminen
Asetukseksi voi valita vaihtoehdon ON
(KÄYTÖSSÄ) tai OFF (EI KÄYTÖSSÄ).
Valikko
Taustavalon tila
OFF
Aina poissa käytöstä.
ON
Syttyy muutamaksi sekunniksi
jokaisen toiminnon käytön
jälkeen (tai kunnes vieritys on
päättynyt).
”ON”-asetuksen valinta
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”LIGHT:” (VALO:)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
LIGHT:OFF
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
Sample