SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 46
30
Äänimerkin
poistaminen
käytöstä (BEEP)
Network Walkman -soittimen äänimerkit voi
poistaa käytöstä.
1
Paina MENU.
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”BEEP:” (ÄÄNIMERKKI:)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
”ON” (KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
BEEP:ON
3
Valitse ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
BEEP:OFF
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
”ON”-asetuksen valitseminen
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ) vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Sample