SONY NW-E103 user manual download (Page 3 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 46
3
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu
Network Walkman -soittimen käyttö.
Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston
(toimitetaan soittimen mukana)
käytöstä on SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeessa.
SonicStage-ohjelmiston käyttöohje
asennetaan SonicStage-ohjelmiston
kanssa.
Huomautus
käyttäjille
Laitteen mukana tuleva ohjelmisto
Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin
kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen
ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän
soittimen mukana toimitetun ohjelmiston
käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä
eikä kolmannen osapuolen esittämistä
vaatimuksista.
Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä
johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen.
SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei
voida käyttää muiden kuin sen kanssa
käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia
ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla
kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2005 Sony Corporation
”WALKMAN” on Sony Corporationin
kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity
tavaramerkki.
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat
logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa tai muilla alueilla.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkkejä
TM
ja ® ei ole käytetty tässä
käyttöohjeessa.
Sample
This manual is suitable for devices