SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 46
29
Network Walkman -asetusten säätäminen
3
Vahvista valinta painamalla
Nx
.
”MAN” (MANUAALINEN) alkaa
vilkkua.
4
Valitse ”SET>” (ASETA)
painamalla
.
–/+
>
.
VOL
:SET>
5
Vahvista valinta painamalla
Nx
.
”VOL LO xx”*
(ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENI xx)
alkaa vilkkua.
* ”xx” on äänenvoimakkuus.
VOL LO xx
6
Aseta kolmen esivalitun tason
äänenvoimakkuus: LO, MID tai HI.
1
Aseta LO-esiasetuksen
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–.
2
Valitse ”VOL MID xx”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS
KESKISUURI xx) painamalla
.
–/+
>
. Aseta sitten MID-
esiasetuksen äänenvoimakkuus
painamalla VOLUME +/–.
3
Valitse ”VOL HI xx”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS SUURI
xx) painamalla
.
–/+
>
. Aseta
sitten HI-esiasetuksen
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–.
7
Vahvista valinta painamalla
Nx
.
8
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Näillä asetuksilla voi säätää
äänenvoimakkuuden mitä tahansa kolmea
esiasetusta varten: LO, MID tai HI.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Huomautus
Jos AVLS (sivu 27) on käytössä, todellinen
äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia
pienempi.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä palauttaa
esiasetetun äänenvoimakkuuden.
Siirtyminen manuaaliseen
tilaan
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse ”VOL: SET>”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS: ASETA)
painamalla
.
–/+
>
.
VOL
:SET>
3
Vahvista valinta painamalla
Nx
.
”SET >” (ASETA) alkaa vilkkua.
4
Valitse ”MAN” (MANUAALINEN)
painamalla
.
–/+
>
.
VOL
:MAN
5
Vahvista valinta painamalla
Nx
.
6
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Tämän asetuksen ollessa käytössä
äänenvoimakkuutta voi säätää
VOLUME +/– painikkeella.
Sample