SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 46
28
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
esiasetustilan avulla
Äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla.
Manuaalisesti:
Painamalla VOLUME +/–
äänenvoimakkuuden voi valita väliltä 0–31.
Esiasetustila:
Painamalla VOLUME +/–
äänenvoimakkuuden voi valita kolmesta
esiasetetusta tilasta: LO (PIENI), MID
(KESKISUURI) tai HI (SUURI).
Esiasetustilan
äänenvoimakkuuksien
asettaminen
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”VOL: MAN”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS:
MANUAALINEN) painamalla
.
–/
+
>
.
VOL
:MAN
Nx
-painike
.
–/+
>
-painike
MENU-painike
VOLUME +/– -painike
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
”OFF”-asetuksen valitseminen
Valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS)
Sample