SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 46
27
Network Walkman -asetusten säätäminen
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytöstä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU-painiketta.
Nykyisen ajan näyttäminen
Paina MENU-painiketta ja pidä se painettuna.
Voit näyttää nykyisen ajan painaessasi painiketta.
Huomautuksia
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, päiväyksen
ja ajan asetukset saattavat nollautua.
Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, päiväyksen ja
ajan näyttönä on ”-- --”.
Äänenvoimakkuuden
rajoittaminen
(AVLS)
AVLS-toiminnon (automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä)
avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa
kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. AVLS-
toiminnon ansiosta musiikin
äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”AVLS:” painamalla
.
–/
+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
AVLS :OFF
3
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
(AVLS) -ilmaisin tulee näyttöön.
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
jatkuu
Sample