SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 46
26
3
Muuta vuoden asetusta
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
”Kuukausilukema” vilkkuu.
2005y 1m 1d
4
Säädä ”kuukauden” ja ”päivän”
asetusta vaiheen 3 ohjeiden
mukaan.
Kun muutat päivämäärän asetusta
painamalla
.
–/+
>
ja vahvistat
valinnan painamalla
Nx
,
ajanasetusnäyttö palaa näkyviin.
1:00
5
Muuta tunnin asetusta painamalla
.
–/+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
”Minuutit” vilkkuvat.
1:00
6
Säädä ”minuutit” vaiheen 5
ohjeiden mukaan.
Kun muutat minuuttiasetusta painamalla
.
–/+
>
ja vahvistat valinnan
painamalla
Nx
, ajanasetusnäyttö palaa
näkyviin.
DA
T
E-
T
IME
7
Paina MENU-painiketta.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
Nykyisen aika-
asetuksen
säätäminen
(DATE-TIME)
(PÄIVÄMÄÄRÄ-
AIKA)
Voit säätää ja näyttää nykyisen kellonajan.
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”DATE-TIME”
(PÄIVÄMÄÄRÄ/AIKA) painamalla
.
–/+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
”Vuosilukema” vilkkuu.
2005y 1m 1d
Nx
-painike
.
–/+
>
-painike
MENU-painike
B
Network Walkman -asetusten
säätäminen
Sample