SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 46
25
Lisätoiminnot
Muun kuin
audiodatan
tallentaminen
Dataa voi siirtää tietokoneen kiintolevyltä
soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin
Windows Explorerin (Resurssienhallinnan)
kautta.
Sisäänrakennettu flash-muisti näkyy
Windows Explorerissa
(Resurssienhallinnassa) ulkoisena asemana
(esimerkiksi D-asemana).
Huomautuksia
Jos sisäänrakennettuun flash-muistiin
tallennetaan paljon muuta kuin audiodataa,
audiodatalle käytettävissä oleva tila vähenee
vastaavasti.
Älä muokkaa mitään sisäänrakennetun flash-
muistin [OMGAUDIO]-kansiossa olevaa
audiotiedostoa Windows Explorerissa
(Resurssienhallinnassa), sillä muutoin
audiotiedostoja ei voi toistaa.
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
Network Walkman -soittimen voi
esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata
tahattomalta käytöltä HOLD-toiminnon
avulla.
Siirrä GROUP/HOLD-kytkin
asentoon HOLD.
Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä.
Jos painikkeita painetaan HOLD-toiminnon
ollessa käytössä, näyttöön tulee vilkkuva
teksti ”HOLD”.
HOLD-toiminnon poistaminen
käytöstä
Aseta GROUP/HOLD-kytkin asentoon
(NORMAL).
GROUP/HOLD-
kytkin
Sample