SONY NW-E103 user manual download (Page 24 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 46
24
3
Valitse ”SOUND 1” (ÄÄNI 1)
-asetukset.
1
Valitse ”SOUND 1>” painamalla
.
–/+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
2
Näyttöön tulee ”BASS:+1”
(BASSO:+1). Säädä bassotoiston
korostusta painamalla
.
–/+
>
ja vahvista valinta painamalla
Nx
.
3
Näyttöön tulee ”TREBLE:0”
(DISKANTTI:0). Säädä
diskanttitoiston korostusta
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
”SOUND 2” -asetuksen säätäminen
Valitse ”SOUND 2>” (ÄÄNI 2) vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Äänenlaadun säätäminen
Basso- ja diskanttitoiston äänenlaatua voi
säätää.
Äänenlaatu
Korostustaso
Basso
-4 – +3
Diskantti
-4 – +3
Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa
vaihtoehdot ”Sound 1” (Ääni 1) ja ”Sound 2”
(Ääni 2). Musiikin toiston aikana voi sitten
valita musiikille sopivan esiasetuksen.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”SOUND >” (ÄÄNI)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
”SOUND:” näkyy näytössä.
SOUND
:
1
>
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
Diskantti- ja bassotoiston
säätäminen (digitaalisen äänen
esivalinta)
Sample
This manual is suitable for devices