SONY NW-E103 user manual download (Page 23 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 46
23
Lisätoiminnot
Diskantti- ja
bassotoiston
säätäminen
(digitaalisen
äänen esivalinta)
Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää.
Soittimessa on kaksi asetusta, jotka voi
esiasettaa ja valita sitten käyttöön toiston
aikana.
Äänenlaadun valitseminen
Oletusasetukset
Äänen
SOUND 1
SOUND 2
SOUND OFF
laatu
(ÄÄNI 1)
(ÄÄNI 2)
(ÄÄNI POIS)
(S1)
(S2)
(NORMAL SOUND)
(NORMAALI ÄÄNI)
Basso
+1
+3
±0
Diskantti
±0
±0
±0
Pidä REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI)
painettuna puoli sekuntia.
Äänenlaadun asetus muuttuu seuraavasti:
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”SOUND OFF” (ÄÄNI POIS) (ei mitään).
REPEAT/
SOUND-painike
Ryhmänäyttötilan
valitseminen
Ryhmänäyttötilan voi valita kaikissa
valikkonäytöissä asettamalla GROUP/HOLD
(RYHMÄ/LUKITUS) -kytkimen asentoon
(GROUP).
GROUP/HOLD
-kytkin
Ryhmätilan peruuttaminen
Aseta GROUP/HOLD-kytkin asentoon
(NORMAL) ryhmänäyttötilassa.
Huomautus
Ryhmätilassa voi siirtyä seuraavaan tai edelliseen
ryhmään painikkeella
.
–/+
>
.
Huomautus
Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston
näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60
sekuntiin.
jatkuu
S1
S2
SOUND OFF (ei mitään)
Sample
This manual is suitable for devices