SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 46
22
009 01:36
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”DISPLAY>” (NÄYTTÖ)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
Valittu näyttötila vilkkuu.
Lap
T
ime
3
Valitse haluamasi näyttötila
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
Näyttö siirtyy valittuun näyttötilaan.
DISPLAY>
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Näyttötilan
muuttaminen
Näyttöön saa näkyviin esimerkiksi raidan
numeron tai nimen, kun soitin toistaa ääntä
tai on pysäytettynä. Näyttötilaa voi muuttaa
valikkotilassa painikkeilla
.
–/+
>
.
Lap Time (Kulunut aika): kuluneen ajan
näyttötila
Seuraavat tiedot näkyvät kappaleen ja artistin
nimen jälkeen.
* Toisto:
ja
näkyvät vuorotellen.
Pysäytys:
näkyy.
Raidan haku:
>
tai
.
näkyy.
Nopea toisto eteen- tai taaksepäin:
M
tai
m
näkyy.
Nimike: nimikkeen näyttötila
Jos musiikkinimikkeessä on yli 12 merkkiä,
nimike vierii automaattisesti näytössä.
T
itle/Artis
Track info (Raitatiedot): raitatietojen
näyttötila
Raidan nimike, CODEC ja bittinopeus näkyvät.
Jos tiedoissa on yli 12 merkkiä, ne vierivät
automaattisesti näytössä.
T
itle/Codec/
Raidan haun tai nopean eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan toiston aikana näkyy kulloinenkin
toistokohta.
Raidan numero
Kulunut aika
Toiston tila
*
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
Sample