SONY NW-E103 user manual download (Page 21 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 46
21
Lisätoiminnot
Toistokertojen asettaminen
Voit määrittää yhden virkkeen
uudelleentoistokertojen määrän (1–9)
virkkeen uudelleentoistotilaa varten.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE
>
2
Valitse ”REPEATMODE>”
(UUDELLEENTOISTOTILA)
painamalla
.
–/+
>
ja vahvista
valinta painamalla
Nx
.
3
Valitse ”Sentence Rep” (Virkkeen
uudelleentoisto) painamalla
.
–/
+
>
ja vahvista valinta
painamalla
Nx
.
”COUNT:” (KERRAT:) tulee näyttöön.
COUNT:
2
Nx
-painike
MENU-painike
.
–/+
>
-painike
4
Valitse uudelleentoistokertojen
määrä painamalla
.
–/+
>
ja
vahvista valinta painamalla
Nx
.
5
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Sample
This manual is suitable for devices