SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 46
20
Nx
-painike
.
–/+
>
-painike
REPEAT/SOUND-
painike
Tietyn virkkeen jatkuva
toisto (virkkeen
uudelleentoisto)
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti
puhetta sisältävän osuuden ja toistaa sitä
määritettyjen kertojen verran aloituskohdasta
alkaen. Tämä toiminto on hyödyllinen
vieraita kieliä opiskeltaessa, jos puheessa ei
ole taustamusiikkia.
z
Vihje
Oletusasetus on, että kukin virke toistetaan kaksi
kertaa. Oletusasetusta voi kuitenkin muuttaa. Katso
kohtaa ”Toistokertojen asettaminen” sivulla 21.
Uudelleentoistotila
1
Valitse virkkeen
uudelleentoistotila (Sentence Rep)
(sivu 17).
2
Aloita toisto painamalla
Nx
.
3
Aseta aloituskohta painamalla
toiston aikana REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI).
Network Walkman tunnistaa asetetusta
kohdasta puhetta sisältävät osat ja muuta
kuin puhetta sisältävät osat, ja virkkeen
uudelleentoisto käynnistyy. (Puhetta
sisältävä osa toistetaan kerran
(tunnistuksen aikana), ja määritetyt
toistokerrat lasketaan.)
1
:
0 2
01 0
Huomautuksia
Virkkeen uudelleentoistoa ei voi käyttää Group
(Ryhmä) -tilassa tai kun näytössä näkyy nykyinen
aika.
Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää osaa
tai kokonaan puhetta sisältämätöntä osaa ei
tunnisteta.
Jos puhetta sisältämätöntä osaa ei havaita ennen
raidan loppumista, raidan loppukohta tunnistetaan
puhetta sisältämättömäksi osaksi ja virkkeen
uudelleentoisto alkaa edellisestä puheosasta.
Asetuskohdan poistaminen
Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REPEAT/
SOUND.
Paina virkkeen uudelleentoiston aikana MENU
(VALIKKO).
Valitse Group (Ryhmä) -tila asettamalla GROUP/
HOLD (RYHMÄ/LUKITUS) -kytkin asentoon
(GROUP) virkkeen uudelleentoiston aikana.
Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana
edellinen tai seuraava raita painamalla
.
–/+
>
.
(Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)
Virkkeen uudelleentoistotilan
peruuttaminen
Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä
(sivu 17).
Sample