SONY NW-E103 user manual download (Page 2 of 46)

Languages: Finnish
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 46
2
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai
verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä
myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen
päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Huomautus asennuksesta
Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista
sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot
saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron
varmennuksen onnistumisen tietokoneessa.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
Sample
This manual is suitable for devices