SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 46
9
Stap 2: De batterij plaatsen
Plaats de LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) met de polen op de juiste plaats.
Plaats eerst de
E
kant van de batterij, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
Als de klep van het batterijvak per ongeluk
losraakt, maakt u eerst
1
en vervolgens
2
vast, zoals in de afbeelding wordt
weergegeven.
Levensduur van de batterij
*
ATRAC3-indeling: Ongeveer 70 uur
ATRAC3plus-indeling: Ongeveer 60 uur
MP3-indeling: Ongeveer 50 uur
* De levensduur van de batterij kan korter zijn
afhankelijk van de omstandigheden en de
temperatuur van de locatie.
Resterende batterijlading
Het batterijpictogram op het display verandert zoals
hieronder wordt weergegeven.
Als "LOW BATT" (batterij bijna leeg) op het
display wordt weergegeven, moet u de batterij
vervangen.
Opmerking
Als u de batterij niet juist gebruikt, kan deze
worden beschadigd door lekkage en corrosie. Voor
de beste resultaten:
– Gebruik de alkalinebatterij.
– Houd bij het plaatsen rekening met de plus- en
minpolen.
– Laad een droge batterij niet op.
– Verwijder de batterij als u de speler lange tijd niet
gebruikt.
– Als de batterij lekt, vervangt u deze door een
nieuwe batterij nadat u het batterijvak hebt
schoongemaakt.
batterij bijna
leeg
vervang
de batterij
2
1
Sample