SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 46
5
Inhoudsopgave
Overzicht
...................................................
6
De mogelijkheden van de Network
Walkman
...........................................
6
Overige eigenschappen
.........................
7
Stap 1: Inhoud van de verpakking
controleren
..........................................
8
Stap 2: De batterij plaatsen
........................
9
Bedieningselementen
...............................
10
Voorzijde
.............................................
10
Achterzijde
..........................................
10
Display
................................................
11
Basisfuncties
Audiobestanden overdragen van de computer
naar de Network Walkman
...............
12
Muziek beluisteren met de Network
Walkman
...........................................
14
Wat is de groepfunctie?
.......................
15
Overige functies
..................................
16
Geavanceerde functies
Herhaalmodus
..........................................
17
De herhaalmodus selecteren
................
17
De tracks herhaaldelijk afspelen (Track
Repeat)
............................................
18
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk
afspelen (A-B Repeat)
.....................
19
Bepaalde zinnen herhaaldelijk afspelen
(Sentence Repeat)
...........................
20
Herhalingen instellen
..........................
21
Weergavemodus wijzigen
........................
22
De groepsweergavemodus
selecteren
.........................................
23
Lage en hoge tonen regelen (Digital sound
preset)
...............................................
23
De geluidskwaliteit selecteren
.............
23
De geluidskwaliteit regelen
.................
24
Bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
......................
25
Niet-audiogegevens opslaan
....................
25
De instellingen van uw Network
Walkman aanpassen
De huidige tijd instellen
(DATE-TIME)
..................................
26
Het volume beperken (AVLS)
.................
27
Het volume regelen met de
voorinstelfunctie
...............................
28
Een vooringesteld volume instellen
....
28
Overschakelen naar de handmatige
modus
..............................................
29
De pieptoon uitschakelen (BEEP)
...........
30
De instelling voor achtergrondverlichting
wijzigen
............................................
31
Overige functies
Geheugen formatteren (FORMAT)
.........
32
Informatie over de speler
weergeven (INFO)
............................
33
Overige informatie
Voorzorgsmaatregelen
.............................
34
Problemen oplossen
.................................
35
De speler opnieuw instellen
................
35
Wat is er gebeurd?
...............................
35
Berichten
.............................................
38
Specificaties
.............................................
40
Verklarende woordenlijst
.........................
41
Menulijst
..................................................
43
Index
........................................................
44
Sample