SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 46
Overige informatie
45
N
Naar het begin van een track gaan
16
O
OpenMG
41
Opnieuw instellen
35
Overdragen
6, 12
P
Problemen oplossen
35
R
RETURN (terug)
43
S
Sentence Repeat
20
Serienummer
8, 33
Shuffle Repeat
17
SonicStage
12
Snel achteruit
16
Snel vooruit
16
T
Tijdinstelling
26
Titel
22
Track Repeat
18
U
USB-kabel
8, 12
V
Verkenner (Windows Verkenner)
13, 25
Volume
28
W
WAV-indeling
6
Weergave
11, 18, 38
Weergavemodus
22
Windows Verkenner
13, 25
Sample