SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 46
Overige informatie
43
Weergave
(Menu-modus)
FORMAT>
(geheugen
formatteren)
INFO>
(Informatie)
[RETURN]
(terug)
Menulijst
Druk op de MENU-knop om over te schakelen naar de Menu-modus en gebruik de
knop
.
–/+
>
(selecteren) en de knop
Nx
(bevestigen) om instellingen voor
de Network Walkman te wijzigen.
Zie de pagina's tussen haakje voor meer informatie over de afzonderlijke menu's. Een menu
aangeduid met ">" wordt gevolgd door een gedetailleerd instellingenvenster waar u met de toets
Nx
instellingen bevestigt.
Functie
U kunt het ingebouwde
flashgeheugen
formatteren (pagina 32).
U kunt informatie, zoals
de productnaam, de
capaciteit van het
ingebouwde
flashgeheugen en het
serienummer, weergeven
(pagina 33).
U kunt schakelen naar
normale modus door
[RETURN] (terug) te
selecteren en op
Nx
te
drukken.
Weergave
(Menu-modus)
REPEATMODE>
DISPLAY>
(weergavemodus)
VOL:
(vooringesteld
volume)
SOUND>
(digitale
geluidsinstelling)
AVLS:
(Automatic
Volume Limiter
System)
BEEP:
(pieptoon-
instelling)
LIGHT:
(LCD-
achtergrond-
verlichting)
DATE-TIME:
(tijdinstelling)
Functie
U kunt de gewenste
herhaalmodus selecteren
(pagina 17).
U kunt de gewenste
weergavemodus selecteren
(pagina 22).
U het gewenste volumeniveau
instellen (pagina 28).
U kunt de gewenste
geluidskwaliteit instellen
(pagina 23).
U kunt deze instelling op
"ON" (aan) of "OFF" (uit)
zetten (pagina 27).
U kunt deze instelling op
"ON" (aan) of "OFF" (uit)
zetten (pagina 30).
"OFF" (uit): altijd uit.
"ON" (aan): deze instelling
wordt gedurende drie
seconden ingeschakeld na
elke bewerking (pagina 31).
U kunt de huidige tijd
weergeven en instellen
(pagina 26).
Sample