SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 46
Overige informatie
41
Verklarende woordenlijst
MagicGate
Copyrightbeveiligingstechnologie bestaand uit een combinatie van verificatie- en
coderingstechnologie. Via verificatie wordt gegarandeerd dat beveiligde inhoud alleen wordt
overgedragen tussen compatibele apparaten en media. Beveiligde inhoud vastgelegd en
overgedragen in gecodeerde vorm, zodat ongeoorloofd kopiëren of afspelen van de inhoud wordt
voorkomen.
Opmerking
duidt op het copyrightbeveiligingssysteem dat is ontwikkeld door Sony. Er wordt geen
compatibiliteit met andere media gegarandeerd.
OpenMG
Copyrightbeveiligingstechnologie voor veilig beheer van muziek van een EMD/Audio CD op
een computer. Met software op de computer wordt de digitale muziek gecodeerd als deze op de
vaste schijf wordt opgenomen. De muziek kan worden beluisterd op de computer, maar niet
worden verspreid via een netwerkverbinding of vergelijkbare verbinding. Deze
copyrightbeveilingstechnologie voor de computer is compatibel met "MagicGate", waardoor u
digitale muziekbestanden kunt overdragen van computers naar compatibele apparaten.
ATRAC3
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een audiocompressietechnologie die een
hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge compressieratio.
De compressieratio van ATRAC3 is ongeveer 10 keer groter dan die van een Audio CD,
waardoor er meer gegevens kunnen worden opgeslagen.
ATRAC3plus
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) is een audiocompressietechnologie
met een compressieratio die hoger is dan die van ATRAC3. ATRAC3plus is een nieuwe
audiocompressietechnologie die de kwaliteit van ATRAC3 benadert of zelfs overtreft.
Bitsnelheid
Geeft de hoeveelheid gegevens per seconde aan. De snelheid wordt uitgedrukt in bps (bits per
seconde).
64 kbps duidt op 64.000 bits aan gegevens per seconde. Als de bitsnelheid hoog is, worden er
veel gegevens gebruikt voor het afspelen van muziek. Bij muziek met dezelfde indeling,
bijvoorbeeld ATRAC3plus, geeft 64 kbps een betere geluidskwaliteit dan 48 kbps. Voor
bestandsindelingen als MP3 worden echter andere coderingstechnologieën gebruikt waardoor de
geluidskwaliteit niet alleen op basis van de bitsnelheid kan worden vastgesteld.
wordt vervolgd
Sample