SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 46
Overige informatie
39
Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen
Als "CANNOT PLAY" (kan niet afspelen), "EXPIRED" (verlopen), "FILE ERROR"
(bestandsfout) of "MG ERROR" (MG-fout) verschijnt, is er een probleem met de gegevens die
zijn opgeslagen in het ingebouwde flashgeheugen.
Voer de onderstaande procedure uit om gegevens te wissen die u niet kunt afspelen.
1
Sluit de Network Walkman aan op de computer en start de SonicStage software.
2
Als u weet welke gegevens de problemen veroorzaken, kunt u de gegevens wissen vanuit het
venster Portable Player (draagbare speler) van de SonicStage software.
3
Als het probleem zich blijft voordoen, zet u alle bestanden zonder problemen weer over naar
de computer met de SonicStage software terwijl de Network Walkman is aangesloten op de
computer.
4
Koppel de Network Walkman los van de computer en formatteer het ingebouwde
flashgeheugen via het menu FORMAT (formatteren) (pagina 32).
Bericht
NO DATA
(geen audio)
USB CONNECT
(USB-verbinding)
Betekenis
Het ingebouwde flashgeheugen
bevat geen audiobestanden.
De Network Walkman is
aangesloten op de computer.
Oplossing
Als het flashgeheugen geen
audiobestanden bevat, moet u de
audiobestanden overdragen met de
SonicStage software.
U kunt de Network Walkman bedienen
met de SonicStage software, maar u kunt
de bedieningselementen op de Network
Walkman niet gebruiken.
Sample