SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 46
36
Problemen oplossen
Op het display
Probleem
Het display is niet verlicht.
"
s
" verschijnt voor een
titel.
Verbinding met de computer of bijgeleverde software
Probleem
De software kan niet
worden geïnstalleerd.
"USB CONNECT" (USB-
verbinding) verschijnt niet
als het apparaat met de
speciale USB-kabel wordt
aangesloten op de
computer.
De Network Walkman wordt
niet herkend op de computer
nadat het apparaat is
aangesloten op de computer.
Liedjes kunnen niet worden
overgedragen naar de
Network Walkman.
Oorzaak/Oplossing
LIGHT (verlichting) staat op "OFF" (uit).
c
Zet in de Menu-modus "LIGHT" (verlichting) op "ON" (aan)
(pagina 31).
Bepaalde tekens kunnen niet worden weergegeven op de Network
Walkman.
c
Gebruik de bijgeleverde SonicStage software om een titel met de
juiste tekens op te geven.
Oorzaak/Oplossing
Het besturingssysteem is niet compatibel met de software.
c
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor SonicStage voor meer
informatie.
Wacht tot de SonicStage software is geverifieerd.
Er wordt een andere toepassing uitgevoerd op de computer.
c
Wacht even voor u de USB-kabel opnieuw aansluit. Als het
probleem blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, herstart u
de computer en sluit u de USB-kabel opnieuw aan.
De speciale USB-kabel is losgekoppeld.
c
Sluit de speciale USB-kabel aan.
Er wordt een USB-hub gebruikt.
c
Het apparaat werkt mogelijk niet correct als u het aansluit via een
USB-hub. Sluit de speciale USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
De speciale USB-kabel is niet aangesloten.
c
Sluit de speciale USB-kabel aan.
De speciale USB-kabel is niet correct aangesloten.
c
Sluit de USB-kabel correct aan.
Er is niet voldoende ruimte beschikbaar in het ingebouwde
flashgeheugen waarnaar u de audiobestanden wilt overbrengen.
c
U kunt ruimte vrijmaken door ongewenste liedjes terug te zetten
naar de computer.
U hebt met de SonicStage software al 65.535 liedjes of 4.096
groepen overgedragen naar het ingebouwde flashgeheugen.
c
U kunt met de SonicStage software maximaal 65.535 liedjes en
4.096 groepen overbrengen naar het ingebouwde flashgeheugen.
Eén groep kan maximaal 999 liedjes bevatten.
Mogelijk kunt u bepaalde audiobestanden met een gelimiteerde
afspeelduur of -frequentie niet overdragen vanwege beperkingen die
zijn ingesteld door de houders van de auteursrechten. Neem contact
op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van
de afzonderlijke audiobestanden.
Sample