SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 46
Overige informatie
35
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van Network Walkman, probeert u deze eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst voordat u een Sony-handelaar raadpleegt. Als het
probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Als er een
probleem optreedt terwijl het apparaat is aangesloten op de computer, kunt u ook het gedeelte
"Problemen oplossen" in de online Help bij de bijgeleverde software raadplegen.
De speler opnieuw instellen
Als de Network Walkman niet normaal functioneert of als er geen geluid is, zelfs niet nadat u de
onderstaande lijst voor problemen oplossen hebt gecontroleerd, moet u de batterij verwijderen en
opnieuw in het apparaat plaatsen.
Wat is er gebeurd?
Bediening
Probleem
Geen geluid.
Ruis is hoorbaar.
Knoppen werken niet.
Het volume is niet hoog
genoeg.
Geen geluid via het
rechterkanaal van de
hoofdtelefoon.
Het afspelen is plotseling
gestopt.
Oorzaak/Oplossing
Het volumeniveau staat op nul.
c
Zet het volume hoger (pagina 14).
De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
c
Sluit de hoofdtelefoon goed aan (pagina 14).
De stekker van de hoofdtelefoon is vuil.
c
Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte
droge doek.
Er zijn geen audiobestanden opgeslagen in het geheugen.
c
Als "NO DATA" (geen gegevens) wordt weergegeven, brengt u
de audiobestanden over vanaf de computer.
De GROUP/HOLD-schakelaar is op HOLD gezet.
c
Zet de GROUP/HOLD-schakelaar op
(NORMAL) (pagina 25).
Er is vocht in de Network Walkman gecondenseerd.
c
Gebruik de Network Walkman een aantal uren niet.
De resterende batterijlading is onvoldoende.
c
Vervang de batterij (pagina 9).
AVLS is ingeschakeld.
c
Schakel AVLS uit (pagina 27).
De stekker van de hoofdtelefoon is niet volledig aangesloten.
c
Sluit de hoofdtelefoon volledig aan (pagina 14).
De resterende batterijlading is onvoldoende.
c
Vervang de batterij (pagina 9).
wordt vervolgd
Sample