SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 46
34
B
Overige informatie
Voorzorgsmaat-
regelen
Installatie
Stel de Network Walkman nooit bloot aan
extreme lichtomstandigheden,
temperaturen, vocht of trillingen.
Laat de Network Walkman niet achter op
een plaats waar deze wordt blootgesteld
aan hoge temperaturen, zoals in direct
zonlicht of in een auto die in de zon
geparkeerd staat.
Hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het
rijden, fietsen of het besturen van een
motorvoertuig. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is veel gebieden
verboden. Het gebruik van de Network
Walkman met hoog volume kan ook
gevaarlijk zijn tijdens het wandelen, met
name bij oversteekplaatsen. In gevaarlijke
situaties moet u extra goed opletten of het
gebruik stopzetten.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet met een te
hoog volume. Oorspecialisten raden aan om
niet voortdurend naar harde, langdurige
geluiden te luisteren. Als u een fluitend
geluid in uw oren hoort, moet u het volume
verlagen of het apparaat uitzetten.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als u de Network Walkman gebruikt tijdens
onweer, moet u de hoofdtelefoon
onmiddellijk afzetten.
Gebruik
Als u een band gebruikt, moet u erop letten
dat deze niet vasthaakt achter voorwerpen
die u passeert.
Gebruik de Network Walkman niet in
vliegtuigen.
Reiniging
Reinig de behuizing van de Network
Walkman met een zachte doek die licht is
bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel.
Reinig de stekker van de hoofdtelefoon
regelmatig.
Opmerking
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen, omdat
deze de behuizing kunnen beschadigen.
Met alle vragen over of eventuele problemen
met de Network Walkman kunt u terecht bij
de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Sample