SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 46
32
Geheugen
formatteren
(FORMAT)
U kunt het ingebouwde flashgeheugen
formatteren met de Network Walkman.
Bij het formatteren worden alle opgeslagen
gegevens gewist. Controleer voordat u gaat
formatteren de gegevens in het geheugen
goed.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om
"FORMAT>" (formatteren) te
selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
FORMAT:N
U kunt het geheugen niet formatteren
terwijl u muziek afspeelt.
3
Druk op
.
–/+
>
om "Y" (ja) te
selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
"Really?" (zeker?) wordt weergegeven.
4
Druk op
Nx
.
"FORMATTING" (formatteren)
knippert en het formatteren wordt
gestart.
Als het formatteren is voltooid, wordt
"COMPLETE" (voltooid) weergegeven.
Vervolgens verschijnt de indicatie in
stap 2 weer op het display.
5
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Het formatteren annuleren
Selecteer "N" (nee) in stap 3.
Opmerking
U kunt het geheugen niet formatteren terwijl u
muziek afspeelt. ("FORMAT" (formatteren) wordt
niet in het menuscherm weergegeven.)
B
Overige functies
Nx
-knop
MENU-knop
.
–/+
>
-knop
Sample