SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 46
De instellingen van uw Network Walkman aanpassen
31
Nx
-knop
MENU-knop
.
–/+
>
-knop
De instelling voor
achtergrondver-
lichting wijzigen
U kunt ON (aan) of OFF (uit) selecteren.
Menu
Achtergrondverlichting
OFF (uit)
Altijd uit
ON (aan)
Brandt enkele seconden na
elke bewerking of tot het
scrollen is voltooid
"ON" (aan) instellen
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om "LIGHT:"
(verlichting:) te selecteren en druk
op
Nx
ter bevestiging.
"OFF" (uit) knippert.
LIGHT:OFF
3
Druk op
.
–/+
>
om "ON"
(aan) te selecteren en druk op
Nx
ter bevestiging.
LIGHT:ON
4
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De functie instellen op "OFF" (uit)
Selecteer "OFF" (uit) in stap 3.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Sample