SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 46
30
De pieptoon
uitschakelen
(BEEP)
U kunt de pieptonen van de Network
Walkman uitzetten.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om "BEEP:"
(pieptoon:) te selecteren en druk
op
Nx
ter bevestiging.
"ON" (aan) knippert.
BEEP:ON
3
Druk op
.
–/+
>
om "OFF"
(uit) te selecteren en druk op
Nx
ter bevestiging.
BEEP:OFF
4
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
Nx
-knop
MENU-knop
.
–/+
>
-knop
De functie instellen op "ON" (aan)
Selecteer "ON" (aan) in stap 3.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Sample