SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 46
3
Kennisgeving voor
gebruikers
Informatie over bijgeleverde software
Auteursrechtwetten verbieden het kopiëren, geheel
of gedeeltelijk, van de software of handleiding die
hierbij wordt geleverd, of het uitlenen van de
software zonder voorafgaande toestemming van de
houder van het auteursrecht.
SONY is in geen geval aansprakelijk voor enige
financiële schade of winstderving, met inbegrip van
claims van derden, die voortvloeit uit het gebruik
van de software die bij deze speler is geleverd.
Als er een probleem optreedt met deze software als
gevolg van een fabricagefout, zal SONY deze
vervangen.
SONY draagt echter geen enkele andere
verantwoordelijkheid.
De software die bij deze speler is geleverd kan niet
worden gebruikt met andere apparaten dan die
waarvoor de software is bestemd.
Als gevolg van de voortdurende
kwaliteitsverbetering, kunnen de
softwarespecificaties zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Gebruik van deze speler met andere software dan
die bij het apparaat is geleverd, valt niet onder de
garantie.
Programma ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Documentatie ©2005 Sony Corporation
"WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk
van Sony Corporation om producten aan te duiden
waarvoor een stereohoofdtelefoon kan worden
gebruikt.
is een handelsmerk van Sony
Corporation.
OpenMG en het bijbehorende logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
SonicStage en het logo van SonicStage zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende
logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Microsoft, Windows en Windows Media zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de respectieve eigenaars.
In deze handleiding zijn de symbolen ™ en ® niet
nader gespecificeerd.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe
u de Network Walkman bedient.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
SonicStage (bijgeleverde software) voor
meer informatie over het gebruik van
SonicStage.
De gebruiksaanwijzing voor SonicStage
wordt geïnstalleerd met de SonicStage
software.
Sample