SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 46
De instellingen van uw Network Walkman aanpassen
29
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Opmerking
Als AVLS (pagina 27) is ingesteld, is het effectieve
volume mogelijker lager dan de ingestelde waarde.
Als u AVLS uitschakelt, wordt het vooraf
ingestelde niveau van het volume hersteld.
Overschakelen naar de
handmatige modus
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
2
Druk op
.
–/+
>
om "VOL:
SET>" (volume instellen) te
selecteren.
VOL
:SET>
3
Druk op
Nx
ter bevestiging.
"SET >" (instellen) knippert.
4
Druk op
.
–/+
>
om "MAN"
(handmatig) te selecteren.
VOL
:MAN
5
Druk op
Nx
ter bevestiging.
6
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
Met deze instelling kunt u het
volumeniveau aanpassen door op
VOLUME +/– toets te drukken.
3
Druk op
Nx
ter bevestiging.
"MAN" (handmatig) knippert.
4
Druk op
.
–/+
>
om "SET>"
(instellen) te selecteren.
VOL
:SET>
5
Druk op
Nx
ter bevestiging.
"VOL LO xx"* (laag volume xx) knippert.
* "xx" is het volumeniveau.
VOL LO xx
6
Stel het volume in van de drie
vooraf ingestelde niveaus: LO,
MID of HI.
1
Druk op VOLUME +/– om het
volume van LO in te stellen.
2
Druk op
.
–/+
>
om "VOL
MID xx" (middelhoog volume xx) te
selecteren en druk vervolgens op
VOLUME +/– om MID in te stellen.
3
Druk op
.
–/+
>
om "VOL HI
xx" (hoog volume xx) te selecteren
en druk vervolgens op VOLUME +/–
om HI in te stellen.
7
Druk op
Nx
ter bevestiging.
8
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
In deze stand kunt u het volume instellen
op een van de drie vooraf ingestelde
niveaus: LO, MID of HI.
Sample