SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 46
28
4
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De functie instellen op "OFF" (uit)
Selecteer "OFF" (uit) in stap 3.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Het volume beperken (AVLS)
Het volume
regelen met de
voorinstelfunctie
Het volume kan op twee manieren worden
ingesteld.
Handmatig:
Druk op VOLUME +/– om het volume
in te stellen op een waarde van 0 tot 31.
Standaardinstellingen:
Druk op VOLUME +/– om het volume
in te stellen op een van de drie vooraf
ingestelde niveaus: LO, MID of HI.
Een vooringesteld volume
instellen
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om "VOL:
MAN" (handmatig volume) te
selecteren.
VOL
:MAN
.
–/+
>
-knop
Nx
-knop
MENU-knop
VOLUME +/– knop
Sample