SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 46
De instellingen van uw Network Walkman aanpassen
27
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
De huidige tijd weergeven
Houd de MENU-knop ingedrukt.
De huidige tijd wordt weergegeven terwijl u deze
knop ingedrukt houdt.
Opmerkingen
Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt
gebruikt, worden datum en tijd mogelijk op nul
gezet.
Als de huidige tijd niet is ingesteld, worden
datum en tijd weergegeven met "-- --".
Nx
-knop
Het volume
beperken (AVLS)
U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter
System) gebruiken om het maximale volume
te beperken zodat u uw omgeving niet stoort
tijdens het beluisteren van muziek. Met
AVLS kunt u muziek beluisteren op een
comfortabel geluidsniveau.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om "AVLS:"
te selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
"OFF" (uit) knippert.
AVLS :OFF
3
Druk op
.
–/+
>
om "ON"
(aan) te selecteren en druk op
Nx
ter bevestiging.
De indicatie
(AVLS) wordt
weergegeven. Het volume wordt
beperkt.
.
–/+
>
-knop
MENU-knop
wordt vervolgd
Sample