SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 46
26
B
De instellingen van uw
Network Walkman aanpassen
3
Druk op
.
–/+
>
om de
instelling voor het jaar aan te
passen en druk op
Nx
om te
bevestigen.
De "maand" knippert.
2005y 1m 1d
4
Stel "maand" en "dag" in zoals u
in stap 3 hebt gedaan.
Als u op
.
–/+
>
hebt gedrukt om
de instelling voor de "dag" aan te passen
en op
Nx
hebt gedrukt om te
bevestigen, wordt het venster voor het
instellen van de tijd weergegeven.
1:00
5
Druk op
.
–/+
>
om de
instelling voor het uur aan te
passen en druk op
Nx
om te
bevestigen.
De "minuten" knipperen.
1:00
6
Stel de "minuten" in zoals u in
stap 5 hebt gedaan.
Als u op
.
–/+
>
hebt gedrukt om
de instelling voor de "minuten" aan te
passen en op
Nx
hebt gedrukt om te
bevestigen, wordt het venster voor het
instellen van de tijd weergegeven.
DA
T
E-
T
IME
7
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De huidige tijd
instellen
(DATE-TIME)
U kunt de huidige tijd weergeven en
instellen.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm verschijnt.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om "DATE-
TIME" te selecteren en druk op
Nx
om te bevestigen.
Het "jaar" knippert.
2005y 1m 1d
Nx
-knop
MENU-knop
.
–/+
>
-knop
Sample