SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 46
24
3
Stel de toon in voor "SOUND 1"
(geluid 1).
1
Druk op
.
–/+
>
om "SOUND
1>" (geluid 1) te selecteren en druk
op
Nx
ter bevestiging.
2
Als "BASS:+1" (lage tonen:+1)
wordt weergegeven, drukt u op
.
–/+
>
om de versterking van
lage tonen aan te passen en drukt u
op
Nx
ter bevestiging.
3
Als "TREBLE:0" (hoge tonen:0)
wordt weergegeven, drukt u op
.
–/+
>
om de versterking van
hoge tonen aan te passen en drukt u
op
Nx
ter bevestiging.
4
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De instelling van "SOUND 2" (geluid
2) regelen
Selecteer "SOUND 2>" (geluid 2) in stap 3.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
De geluidskwaliteit regelen
U kunt de kwaliteit van de hoge en lage
tonen regelen.
Geluidskwaliteit
Versterking
Lage tonen
–4 tot +3
Hoge tonen
–4 tot +3
U kunt uw favoriete instelling voor
geluidskwaliteit opslaan als "Sound 1"
(geluid 1) en "Sound 2" (geluid 2). Tijdens
het afspelen van muziek kunt u een van de
opgeslagen instellingen selecteren.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om
"SOUND>" (geluid) te selecteren
en druk op
Nx
ter bevestiging.
"SOUND:" wordt op het scherm
weergegeven.
SOUND
:
1
>
Nx
-knop
Lage en hoge tonen regelen (Digital
sound preset)
.
–/+
>
-knop
MENU-knop
Sample