SONY NW-E103 user manual download (Page 23 of 46)

Languages: Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 46
Geavanceerde functies
23
Lage en hoge
tonen regelen
(Digital sound
preset)
U kunt de hoge tonen en lage tonen regelen.
U kunt twee instellingen vooraf opgeven.
Tijdens het afspelen kunt u deze selecteren.
De geluidskwaliteit
selecteren
Standaardinstellingen
Houd de REPEAT/SOUND-knop
(herhalen/geluid) een halve
seconde ingedrukt.
De geluidskwaliteit wordt als volgt
gewijzigd:
Terugkeren naar de normale
geluidskwaliteit
Selecteer "SOUND OFF" (geluid uit) (geen).
De groepsweergavemodus
selecteren
Vanuit elk menuscherm kunt u de groepmodus
selecteren door de GROUP/HOLD-schakelaar
op
(GROUP) te zetten.
GROUP/HOLD
-schakelaar
De groepmodus annuleren
Zet de GROUP/HOLD-schakelaar op
(NORMAL) in het groepmodusscherm.
Opmerking
Als u in de groepmodus op de knop
.
–/+
>
drukt, bladert u terug of vooruit door de groepen.
Opmerking
Het display keert automatisch terug naar het
normale afspeelscherm als u gedurende 60
seconden geen knoppen indrukt.
Geluids-
SOUND 1
SOUND 2
SOUND OFF
kwaliteit
(S1)
(S2)
(normaal geluid)
Lage tonen
+1
+3
±0
Hoge tonen
±0
±0
±0
REPEAT/SOUND-
knop (herhalen/
geluid)
wordt vervolgd
SOUND OFF (geen)
Sample
This manual is suitable for devices