SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 46
22
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om
"DISPLAY>" (weergave) te
selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
De geselecteerde weergavemodus
knippert.
Lap
T
ime
3
Druk op
.
–/+
>
om de
gewenste weergavemodus te
selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
Het display schakelt over naar de
geselecteerde weergavemodus.
DISPLAY>
4
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Weergavemodus
wijzigen
Tijdens het afspelen en in de stopstand
worden gegevens zoals tracknummers of
-titels weergegeven op het display. Wijzig de
weergavemodus met
.
–/+
>
in de
Menu-modus.
Lap Time: verstreken tijd
De volgende items verschijnen op het display
nadat een tracktitel en een artiestennaam worden
weergegeven.
* Afspelen: toont afwisselend
en
.
Stop: toont
.
Track zoeken: toont
>
of
.
.
Snel vooruit/achteruit: toont
M
of
m
.
Title: titelweergavemodus
Als een titel uit meer dan 12 tekens bestaat, rolt
de titel automatisch over het display.
T
itle/Artis
Track info: toont informatie over de track
De tracktitel, CODEC en bitsnelheid worden
getoond. Informatie die meer dan 12 tekens
bevat, rolt automatisch over het display.
T
itle/Codec/
Als u een track zoekt, een track snel vooruitspoelt
of terugspoelt, wordt de huidige afspeelpositie
weergegeven.
Tracknummer
Verstreken tijd
Afspeelstatus
*
Nx
-knop
009 01:36
.
–/+
>
-knop
MENU-knop
Sample