SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 46
Geavanceerde functies
21
Herhalingen instellen
In Sentence Repeat kunt u het aantal
herhalingen (1-9) van één zin instellen.
1
Druk op de MENU-knop.
Het menuscherm wordt weergegeven.
REPEATMODE
>
2
Druk op
.
–/+
>
om
"REPEATMODE>" (herhaalmodus)
te selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
3
Druk op
.
–/+
>
om "S
entence
Rep" (zin herhalen) te selecteren
en druk op
Nx
ter bevestiging.
"COUNT:" wordt op het scherm
weergegeven.
COUNT:
2
MENU-knop
Nx
-knop
.
–/+
>
-knop
4
Druk op
.
–/+
>
om de
gewenste herhaalfrequentie te
selecteren en druk op
Nx
ter
bevestiging.
5
Druk op de MENU-knop.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De Menu-modus annuleren
Selecteer [RETURN] (terug) in het menuscherm of
druk op de MENU-knop.
Sample