SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 46
20
Herhaalmodus
Bepaalde zinnen
herhaaldelijk afspelen
(Sentence Repeat)
Met deze functie worden automatisch alleen
stemgegevens vanaf het instelpunt herkend
en worden deze een aantal keren herhaald.
Dit is handig bij materiaal voor taalonderwijs
waarbij geen achtergrondmuziek wordt
gebruikt.
z
Tip
Elke zin wordt standaard 2 keer herhaald. U kunt
dit aantal echter wijzigen. Zie "Herhalingen
instellen" op pagina 21.
Nx
-knop
.
–/+
>
-knop
REPEAT/SOUND-knop
(herhalen/geluid)
1
Selecteer Sentence Repeat
(Sentence Rep) (pagina 17).
2
Druk op
Nx
om het afspelen te
starten.
3
Druk op REPEAT/SOUND
(herhalen/geluid) om het
instelpunt te kiezen tijdens het
afspelen.
In de Network Walkman worden
gesproken en niet-gesproken gedeelten
vanaf het instelpunt herkend en wordt
Sentence Repeat gestart. (Het gesproken
gedeelte wordt één keer herhaald (tijdens
het detecteren) en de instelling wordt
geteld.)
1
:
0 2
01 0
Opmerkingen
Sentence Repeat werkt niet in de groepmodus of
wanneer de huidige tijd wordt weergegeven.
Een gesproken of niet-gesproken gedeelte van
minder dan 1 seconde wordt niet herkend.
Als er geen niet-gesproken gedeelte wordt
gevonden voor het einde van de track, wordt het
eindpunt van de track beschouwd als een niet-
gesproken gedeelte. Sentence Repeat begint
vanaf het vorige gesproken gedeelte.
Het instelpunt wissen
Druk op de REPEAT/SOUND-knop (herhalen/
geluid) tijdens het afspelen met Sentence Repeat.
Druk op de MENU-knop tijdens het afspelen met
Sentence Repeat.
Selecteer de groepmodus door de GROUP/
HOLD-schakelaar op
(GROUP) te zetten
tijdens het afspelen met Sentence Repeat.
Druk tijdens het afspelen met Sentence Repeat op
.
–/+
>
om de vorige of volgende track
selecteren.
(Sentence Repeat wordt niet geannuleerd.)
Sentence Repeat annuleren
Wijzig de herhaalmodus in het menuscherm
(pagina 17).
Sample