SONY NW-E103 user manual download

For Devices:SONY NW-E103
Languages:Dutch
Pages:46
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 46
2
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht. Dit kan brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenkast of
inbouwkast.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat
niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen,
enzovoort. Dit kan brand tot gevolg hebben.
Plaats geen brandende kaarsen op het
apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
Dit kan brand of elektrische schokken tot
gevolg hebben.
Opmerking over de installatie
Als u het apparaat gebruikt op een locatie die wordt
blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische
storing, kunnen de overdrachtsgegevens van de
track worden beschadigd. Hierdoor kan de
overdracht naar uw computer mislukken.
Voor de Klanten in
Nederland
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Verwijdering van Oude
Elektrische en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recyclage van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Sample