HP Z6 G4 user manual download (Page 6 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 52
HP Kurtarma medyasını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünler)
.............................................................
21
:čQGRZV
araçlarını kullanma
............................................................................................................
22
HP Cloud Recovery Download Tool aracını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünler)
................................
23
*HUč
yükleme ve kurtarma
...................................................................................................................................
23
HP Recovery Manager'ı kullanarak kurtarma
...................................................................................
23
İşe başlamadan önce
EčOPHQč]
gerekenler
.....................................................................
23
HP Kurtarma bölümünü kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
......................................
24
HP Kurtarma medyası kullanarak kurtarma
čĻOHPč
JHUÂHNOHĻWčUPH
..............................
25
%čOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH
...................................................................
25
HP Kurtarma bölümünü kaldırma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.......................................
25
5
/čQX[
kurma
................................................................................................................................................
27
/čQX[
čÂčQ
hazır
VčVWHPOHU
.....................................................................................................................................
27
HP
/čQX[
sürücü
GčVNOHUč
......................................................................................................................................
27
Red Hat
(QWHUSUčVH
/čQX[
(RHEL) kurma
..............................................................................................................
28
HP sürücü
GčVNč
..................................................................................................................................
28
HP Red Hat
/čQX[
sürücü medyasıyla yükleme
.................................................................................
29
SUSE
/čQX[
(QWHUSUčVH
Desktop (SLED) kurma
....................................................................................................
29
HP sürücü
GčVNč\OH
SLED yükleme
.....................................................................................................
29
Ubuntu kurma
......................................................................................................................................................
30
HP sürücü
GčVNč
kullanma
..................................................................................................................
30
Özel
JUDIčN
kartları
V×U×F×OHUč
..............................................................................................................................
30
6
%čOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
...........................................................................................................................
31
İlk önyüklemeden sonra
EčOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
...........................................................................................
31
BIOS'u
J×QFHOOHĻWčUPH
.........................................................................................................................................
31
*HÂHUOč
BIOS sürümünü
EHOčUOHPH
.....................................................................................................
31
BIOS'u yükseltme
...............................................................................................................................
32
Aygıt
V×U×F×OHUčQč
yükseltme
...............................................................................................................................
32
7
Bakım, tanılama ve küçük sorunları
JčGHUPH
.................................................................................................
33
%čOJčVD\DUČ
kapatma
.............................................................................................................................................
33
Sorun yaşarsanız
.................................................................................................................................................
33
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
...........................................................................................................................
33
Görsel
čQFHOHPH
.................................................................................................................................
34
Başlangıçta
......................................................................................................................
34
Çalışma sırasında
............................................................................................................
34
0×ĻWHUč
Tarafından Onarım
.............................................................................................
35
Yanıp sönme veya
EčS
VHVč
kodları: POST tanılama
/('²OHUčQč
ve ses kodlarını yorumlama
............
35
Temel sorun
JčGHUPH
........................................................................................................................
35
Sample